İnsan Kaynakları Formu | İzofer | Endüstriyel İzolasyon

İZOFER TAAHHÜT İNŞAAT TURİZM

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İnsan Kaynakları Formu

Başvurulan Pozisyon

Ad Soyad

Cinsiyet


Doğum Tarihi

Ev Telefonu


Email

Cep Telefonu


İkametgah Adresi


Mesajınız
İnsan Kaynakları Formunda paylaştığım kişisel verilerime ilişkin Aydınlatma Metnini okudum. (Bu metnin yanına bir kutucuk konularak formu dolduranların kutucuğa tik atmasını sağlamalıyız)

Not: Yukarıda paylaşılan metinde ‘Aydınlatma Metni’ ifadesine tıklandığında aşağıdaki metin çıkmalı.

İnsan Kaynakları Formuyla İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İzofer Taahhüt İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. (“İzofer Taahhüt”) tarafından hazırlanmıştır.

İş başvuru formunda paylaşacağınız:
1) Ad, soyad, cinsiyet bilgileriniz ; size doğru bir şekilde hitap edebilmemiz amacıyla,
2) Doğum tarihi bilginiz, size önerilecek pozisyon için yaş olarak uygunluğunuzun tespiti ve Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uyum sağlayabilmemiz amacıyla,
3) Ev telefonu, cep telefonu, e-mail adresi ve ikametgah adresi bilgileriniz, sizinle irtibat kurulabilmesi amacıyla,
4) Başvurulan pozisyon bilginiz, size teklif edebileceğimiz pozisyonun tespit edilebilmesi amacıyla,
5) Mesaj kısmında yer verdiğiniz bilgileriniz, başvuru sürecinizde değerlendirilmesi amacıyla

Kanun’a uygun olarak işlenecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre İzofer Taahhüt’e yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır. İlgili formu görüntülemek için tıklayınız.

Not: Yukarıda paylaşılan metinde “tıklayınız” ifadesine tıklandığında başvuru formuna yönlendirmeli.

REFERANSLARIMIZ


İZOFER şimdiye kadar üstlendiği tüm “Endüstriyel İzolasyon” projelerini temelinde yatan mühendislik yaklaşımı sayesinde beklentileri de aşarak başarıyla tamamlamıştır

MÜŞTERİLER
tekfen.png baticim.png cimentasIzmirLogo.png batisoke.png
logo.png logo-1.png ronesans.png